Firsads

فرست ادز

معرفی

سرویس‌های تبلیغاتی گوگل یکی از موثرترین راه‌ها برای تبلیغات آنلاین است. فرست‎ادز به عنوان نماینده رسمی گوگل، انواع مختلف تبلیغات در این بستر را به کسب و کارهای ایرانی ارائه می‌دهد. فرست ادز بیش از 700 کمپین برای برندهای بزرگ ایرانی مدیریت و اجرا کرده است.

Firsads

فرست ادز